Hoe kan Tesla concurreren tegen Chinese EV-subsidies? Niet door tarieven, maar door binnenlandse productie te subsidiëren

SSjoerd 6 april 2024 22:31

De Amerikaanse overheid en de Europese Unie overwegen importheffingen op Chinese elektrische voertuigen (EV's) om te kunnen concurreren tegen de Chinese EV-subsidies. Echter, dit artikel beweert dat het subsidiëren van binnenlandse productie een betere benadering is.

Subsidiëring over importheffingen

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, is momenteel in China om te praten over de subsidies die China geeft aan producenten van elektrische voertuigen en andere schone technologieën. Dit is zorgwekkend voor de Westerse auto-industrie en zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie overwegen om importheffingen in te voeren op Chinese EV's. Echter, dit zou niet de juiste aanpak zijn. In plaats daarvan zouden de Westerse overheden hun binnenlandse productie moeten subsidiëren.

Elektrische voertuigen bieden vele voordelen ten opzichte van auto's met een interne verbrandingsmotor. Ze zijn stiller, sneller en kunnen energie opslaan voor het elektriciteitsnet, wat bijdraagt aan bredere decarbonisatie inspanningen. Deze kenmerken hebben bijgedragen aan het vroege succes van Tesla en andere high-end EV's. Echter, Tesla heeft moeite om de concurrentie bij te houden met goedkopere Chinese concurrenten zoals BYD.

De Chinese overheid heeft subsidies gegeven aan zowel de productie als de vraag naar EV's. Deze subsidies helpen de producenten om de leercurve op te klimmen en de kosten te verlagen, wat de markt niet op eigen kracht zou kunnen doen. Hierdoor zijn EV's en hybrides al goed voor ongeveer 40% van de nieuwe autoverkopen in China, twee keer het wereldwijde aandeel.

De eigen fouten van de Westerse auto-industrie

Hoewel de succesvolle Chinese EV's de westerse autofabrikanten hebben geschokt, is een deel van de pijn zelf toegebracht. Westerse autofabrikanten hebben te lang vastgehouden aan benzine-slurpende voertuigen en hebben de onvermijdelijke overstap naar elektrische voertuigen uitgesteld. Bovendien zijn Chinese EV's goedkoper om dezelfde reden dat de meeste producten die in China worden gemaakt goedkoper zijn dan Amerikaanse of Europese producten.

De nadelen van EV-tarieven

Het invoeren van EV-tarieven op Chinese producten in reactie op intensief lobbyen van Westerse autofabrikanten kan op de korte termijn politiek voordelig lijken. Echter, het belasten van eigen burgers is politiek moeilijk, terwijl het 'belasten' van anderen soms gunstiger wordt bekeken, vooral door mensen die minder vertrouwen hebben in de overheid. Maar deze belastingen zijn schadelijk voor de wereldwijde groene transitie, aangezien ze de prijzen van EV's verhogen en de concurrentie verminderen.

De voordelen van binnenlandse productiesubsidies

Het subsidiëren van binnenlandse productie is een veel beter idee dan het opleggen van tarieven. Dit idee wordt weerspiegeld in zowel de Amerikaanse Inflation Reduction Act en Bipartisan Infrastructure Law, als in gerichte EU-subsidies. Hoewel elke subsidieregeling rommelig is en een reeks van moeilijke politieke en economische efficiëntievragen oproept, zijn dergelijke subsidies zeker te verkiezen boven EV-tarieven.

Het nut van dreigen met tarieven

Het dreigen met tarieven kan een nuttig doel dienen, vooral als het gericht is op de koolstofinhoud van verhandelde goederen, met als expliciet doel hogere koolstofprijzen elders aan te moedigen. Gezien de koolstofintensiteit van de Chinese productie, zouden dergelijke koolstoftarieven alleen al een stimulans kunnen zijn voor de Amerikaanse en vooral Europese EV-fabrikanten. Echter, een bestraffend tarief dat de prijzen van EV's verhoogt en de concurrentie vermindert, is contraproductief. Een subsidierace, samen met sterkere inspanningen om de uitstoot van CO2 te prijzen, is veruit superieur aan een tarievenoorlog.

Meer artikelen