De bloeiende Chinese EV-industrie verhoogt VS-China handelsspanningen

WWesley 10 april 2024 07:02

De snelle groei van de Chinese productie van elektrische voertuigen en groene technologieën heeft de handelsspanningen tussen de VS en China aangewakkerd. Bezorgdheid groeit wereldwijd over de mogelijke negatieve impact van de betaalbare Chinese export op lokale industrieën.

China blijft pionier in groene technologieën

China blijft een pionier op het gebied van elektrische voertuigen (EV's) en andere groene technologieën. Dit is al jaren zo en de recente snelle groei van deze productie heeft een nieuw handelsgeschil tussen de VS en China op de voorgrond geplaatst. Gezien China's invloed in deze sector, is de aandacht die dit probleem krijgt niet verrassend.

China's verhoogde productie van betaalbare elektrische voertuigen, zonnepanelen en batterijen heeft wereldwijde zorgen veroorzaakt. Er is een groeiende angst dat China zijn export zal gebruiken om de eigen worstelende economie te stabiliseren, wat ten koste kan gaan van buitenlandse industrieën. Dit heeft zowel in de VS als in Europa en Mexico tot bezorgdheid geleid.

De lage prijzen van de Chinese EV's vormen een bedreiging

De recente introductie door de toonaangevende Chinese autofabrikant BYD van een elektrische SUV voor slechts USD 14.000 heeft alarmbellen doen rinkelen in de VS. Deze uitzonderlijk lage prijs wordt door sommigen gezien als een 'existentiële bedreiging' voor Amerikaanse autofabrikanten. De betaalbaarheid van Chinese voertuigen kan de concurrentiepositie van Amerikaanse fabrikanten ondermijnen.

Het beleid van China richt zich voornamelijk op het stimuleren van productie, terwijl maatregelen om het verbruik door haar burgers te stimuleren grotendeels ontbreken. Dit is in schril contrast met de VS, die de binnenlandse consumptie tijdens de COVID-19-pandemie hebben aangemoedigd door middel van verschillende stimuleringspakketten. Het verschil in beleid heeft invloed op de handelsdynamiek tussen de twee landen.

Felle prijsconcurrentie bedreigt fabrikanten

De explosieve groei van de productie van elektrische voertuigen in China heeft tot felle prijsconcurrentie op de markt geleid. Dit zou ertoe kunnen leiden dat sommige fabrikanten het hoofd niet boven water kunnen houden. China zou beter beleid moeten coördineren om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren zonder problemen met overaanbod te creëren.

Handelsspanningen zetten de toekomst van groene technologieën op het spel

De toenemende handelsspanningen tussen de VS en China over groene technologieën zetten de uitdagingen op het gebied van binnenlandse economische groei en wereldhandel in de schijnwerpers. De uitkomst van dit handelsgeschil kan verstrekkende gevolgen hebben. Het zal niet alleen de toekomst van de groene technologiesector beïnvloeden, maar ook de bredere wereldeconomie.

Meer artikelen