Automakers smeken overheden om faillissement en Chinese EV's vallen aan

WWesley • 23 maart 2024 18:46

Automakers lobbyen bij regeringen om de emissievoorschriften te versoepelen, terwijl Chinese elektrische voertuigen een bedreiging vormen voor hun marktaandeel. Ondanks hun inspanningen om deze regels te betwisten, blijkt de markt voor elektrische voertuigen een onstuitbare groei te kennen.

Automakers lobbyen voor versoepeling emissievoorschriften

De automobielindustrie is met man en macht bezig om de emissieregulering te versoepelen. Dit staat haaks op de wereldwijde trend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als deze bedrijven blijven vasthouden aan hun verouderde bedrijfsmodellen en niet serieus gaan investeren in elektrische voertuigen, zullen ze hun marktaandeel zien slinken. Nieuwe spelers die wel serieus bezig zijn met de transitie naar elektrische voertuigen grijpen deze kans om hun aandeel te vergroten.

China was aanvankelijk een beetje laat op het feestje van elektrische voertuigen. Maar de laatste jaren heeft het land een enorme inhaalslag gemaakt. Het marktaandeel van nieuwe energievoertuigen (NEV's) wordt in het komende kwartaal verwacht op meer dan 50%, een aandeel dat groter is dan in de meeste andere regio's van de wereld. Zodra China zich volledig inzet voor een bepaald doel, zoals de transitie naar elektrische voertuigen, zijn de resultaten doorgaans snel zichtbaar.

Westerse automakers lijken niet bereid te zijn om op prijs of volume te concurreren. In plaats daarvan proberen ze de regels van het spel te veranderen. Ze pleiten voor protectionistische maatregelen tegen Chinese EV's en proberen de invoer van Chinese EV's in eigen land te beperken. Dit gedrag is niet alleen kortzichtig, maar het is ook onrechtvaardig tegenover consumenten die baat zouden hebben bij meer betaalbare elektrische voertuigen.

Toename EV-penetratie door vraag consument

Het is belangrijk te begrijpen dat de toenemende penetratie van EV's in de markt niet het gevolg is van regulering, maar van toenemende vraag van consumenten. Mensen willen minder vervuilende, efficiëntere voertuigen en ze zijn bereid om voor deze technologie te betalen. Bovendien is het kopen van een benzineauto vandaag de dag een financieel risico, aangezien deze voertuigen binnenkort verouderd kunnen zijn. Daarom is het cruciaal dat automakers zich richten op het leveren van wat de consument wil, in plaats van te proberen de regels te veranderen om hun oude bedrijfsmodellen in stand te houden.

Actie is nodig voor overleving in de automobielindustrie

Als automakers willen overleven in deze snel veranderende industrie, moeten ze actie ondernemen. Klagen over regelgeving, lobbyen voor versoepeling van regels en het smeken om overheidssteun zullen niet genoeg zijn. Ze moeten hun bedrijfsmodellen moderniseren, ernstig investeren in elektrische voertuigen en luisteren naar wat de consument wil. Alleen door deze stappen te nemen, kunnen ze hopen om relevant te blijven in de toekomst van de auto-industrie.

Meer artikelen